Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417447 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Ngân

 Kim Ngân - ID: 1417447
 Name:  Kim Ngân
 IP & Posted by:  171.255.161.146 on September 28, 2017 at 6:35pm
 Updated by:  February 16, 2020 at 4:40pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người yêu thương mình thật lòng
 Free Time:  Du lịch, nghe nhạc...
 I Am:  Vui vẻ,dễ thương
 Looking For:  Người nghiêm túc trong các mối quan hệ, có tính kiên nhẫn, có thời gian dành cho chuyện tình cảm, người rộng rãi không keo kiệt,không tính toán, biết quan tâm chia sẻ......

Back | Send Email to Kim Ngân (ID: 1417447)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.