Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 774995 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to SG_AtimEQ11
 SG_AtimEQ11 - ID: 774995
 Name:  SG_AtimEQ11
 IP & Posted by:  118.68.161.59 on May 7, 2009 at 7:27pm
 Updated by:  May 11, 2018 at 6:07am
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Q11 ,SG ,HCM
 Zip:  1234
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người hợp với mình .
 Free Time:  online!chat,game,xem phim....!!
 I Am:  tim ban gai :))
 Looking For:  "Boy , gay ko thích "tìm bạn nữ minh ở đường Hòa Bình!!q11 !!mình thik nữ tuổi hợi vả sữu tìm hiểu và có thể tính chuyện lâu dài !! ym:langtu_langthang2502@yahoo.com zalo 0934109599 cám ơn đã quan tâm !!!

Back | Send Email to SG_AtimEQ11 (ID: 774995)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.