Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 657014 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đôibờ
 Đôibờ - ID: 657014
 Name:  Đôibờ
 IP & Posted by:  123.22.93.88 on April 24, 2008 at 9:12am
 Updated by:  October 1, 2017 at 5:38am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Large
 From City:  bienhoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  congnhanvien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn hiểu thông cảm và chia sẽ như tri kỉ
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim
 I Am:  Vui vẻ.hoa` đồng, biết chia sẽ,Cũng rất sợ đàn ông lừa dối.
 Looking For:  cần có một tình thương dắt nhau hết cuộc đời này

Back | Send Email to Đôibờ (ID: 657014)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.