Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tùy Duyên
 Tùy Duyên - ID: 1470458
 Name:  Tùy Duyên
 IP & Posted by:  50.125.72.2 on September 29, 2019 at 5:04pm
 Updated by:  October 4, 2019 at 5:11pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  USA
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Professional Designer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người tâm sự, kết bạn và chia sẽ vui buồn trong cuộc sống! Tuỳ duyên!
 Free Time:  đọc sách, đọc truyện online, du lịch!
 I Am:  nghiêm túc, mạnh mẽ, sống nội tâm!
 Looking For:  Tuỳ duyên! Có lẽ không còn nhưng tôi vẫn thử đi tìm!

Back | Send Email to Tùy Duyên (ID: 1470458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.