Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468856 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Truc
 Truc - ID: 1468856
 Name:  Truc
 IP & Posted by:  171.249.64.243 on August 29, 2019 at 9:39pm
 Updated by:  October 27, 2019 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 n
 Free Time:  Shoping, đi bộ, cafe , nghe nhạc..
 I Am:  Chung thủy, vui vẻ và chân thật, rất thich trẻ con
 Looking For:  Bạn trai độc thân, nghiêm túc tìm hiểu để kết hôn, nghề nghiệp ổn định , chung thủy! Em cảm ơn đã xem hồ sơ e.

Back | Send Email to Truc (ID: 1468856)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.