Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461386 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jenny

 Jenny - ID: 1461386
 Name:  Jenny
 IP & Posted by:  58.187.175.136 on May 9, 2019 at 11:17am
 Updated by:  June 20, 2019 at 12:07pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Rất nhiều ạ
 Free Time:  Làm những điều mình thích
 I Am:  Biết lắng nghe và thấu hiểu
 Looking For:  Hoà đồng, chân thành và giản dị. Vui lòng có hình ảnh khi nhắn tin, những profile không có hình ảnh em xin phép không trả lời ạ!

Back | Send Email to Jenny (ID: 1461386)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.