Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448825 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân Hà
 Ngân Hà - ID: 1448825
 Name:  Ngân Hà
 IP & Posted by:  171.227.21.45 on December 30, 2018 at 7:02pm
 Updated by:  February 19, 2019 at 4:14pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người phù hợp
 Free Time:  Du lịch, đi chùa, thỉnh thoảng từ thiện
 I Am:  Hiền,sống tình cảm,sâu sắc,bạn sẽ hiểu thêm khi tiếp xúc.
 Looking For:  Tử tế, sống có tâm,nghiêm túc trong tình yêu, sự chân thành sẽ quyết định kết quả. xin đừng làm phiền nếu ai đó có ý định đùa giỡn "Bạn hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn"

Back | Send Email to Ngân Hà (ID: 1448825)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.