Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448825 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân Hà
 Ngân Hà - ID: 1448825
 Name:  Ngân Hà
 IP & Posted by:  171.227.21.45 on December 30, 2018 at 7:02pm
 Updated by:  January 12, 2019 at 7:20pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người phù hợp
 Free Time:  Du lịch, đi chùa, thỉnh thoảng từ thiện
 I Am:  Hiền,sống tình cảm,nghiêm túc,bạn sẽ biết thêm khi tiếp xúc. Tôi tìm kiếm nghiêm túc, nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ sự chân thành thì vui lòng đừng gởi mail tới tôi, để tránh mất time đôi bên.
 Looking For:  Tử tế,nghiêm túc trong tình yêu, xin miễn tiếp nếu ai đó có ý định đùa giỡn "Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn"

Back | Send Email to Ngân Hà (ID: 1448825)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.