Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448082 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My Thai

 My Thai - ID: 1448082
 Name:  My Thai
 IP & Posted by:  116.100.235.12 on December 17, 2018 at 10:47pm
 Updated by:  January 11, 2019 at 5:19pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng onlien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm hiểu lâu dài
 Free Time:  Thích nghe nhạc, karaoke, cfe với bạn bè
 I Am:  Tôi là người hòa đồng, thích du lịch, khiêu vũ
 Looking For:  Tìm người phù hợp, cùng sở thích, sống tình cảm , thật thà,

Back | Send Email to My Thai (ID: 1448082)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.