Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446108 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Le Ngoc

 Le Ngoc - ID: 1446108
 Name:  Le Ngoc
 IP & Posted by:  172.58.3.84 on November 15, 2018 at 5:28am
 Updated by:  November 15, 2018 at 3:56pm
 Gender:  Female
 Age:  62
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30342
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thẩm Mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mẹ tôi vui tính hiền lành sống độc thân nhiều năm. Có 3 con đã truởng thành. Nay mẹ tôi đang ở Mỹ du lịch. Tôi đăng ký hồ sơ mong tìm cho mẹ 1 chú, bác nào độc thân vui vẻ để làm bạn với mẹ lúc tuổi già. Có thể sống ở Mỹ hoặc về Việt Nam sống cùng.
 Free Time:  Đọc sách báo, trồng cây...
 I Am:  Hiền, vui vẻ
 Looking For:  Vui vẻ chân thật, không say xỉn cờ bạc

Back | Send Email to Le Ngoc (ID: 1446108)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.