Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441036 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to VIỄN ĐÔNG
 VIỄN ĐÔNG - ID: 1441036
 Name:  VIỄN ĐÔNG
 IP & Posted by:  171.252.113.194 on August 23, 2018 at 11:17pm
 Updated by:  August 24, 2018 at 12:15am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một nửa yêu thương, chăm sóc và chia sẻ
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc, uống cà phê, đi du lịch
 I Am:  Thẳng thắn, ham làm việc và kinh doanh, sống tình cảm và có khiếu hài hước
 Looking For:  Chân thành, đáng yêu và biết quan tâm đến gia đình

Back | Send Email to VIỄN ĐÔNG (ID: 1441036)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.