Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440564 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hiếu Nguyễn

 Hiếu Nguyễn - ID: 1440564
 Name:  Hiếu Nguyễn
 IP & Posted by:  112.197.226.127 on August 16, 2018 at 9:11am
 Updated by:  September 12, 2019 at 4:09am
 Gender:  Gay
 Age:  20
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rạch Giá - KG
 Zip:  0945365453
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa còn lại đi trên đoạn đường dài.......,
 Free Time:  Du lịch, mua sắm, làm đẹp bản thân, nghe nhạc......
 I Am:  Sống tự lập. Biết nấu ăn, vui vẻ hoà đồng, .......
 Looking For:  Chỉ cần cảm thấy thích hợp với nhau là đc. Không nhất thiết xấu hoặc đẹp 👌

Back | Send Email to Hiếu Nguyễn (ID: 1440564)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.