Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Mỹ

 Mỹ Mỹ - ID: 1440520
 Name:  Mỹ Mỹ
 IP & Posted by:  42.119.147.126 on August 15, 2018 at 9:48pm
 Updated by:  October 5, 2018 at 9:29pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Pg
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ nói sau
 Free Time:  Gặp bạn
 I Am:  Quen sẽ biết
 Looking For:  Mình chi là 1 ng bình thường thôi,nên chỉ tìm 1 người tốt,đừng giỡn chơi,cảm thấy mình còn muốn giỡn chơi kiếm bạn nói chuyện vui,nói chuyện tào lao xin đừng làm phiền,mệt nhau lắm ko thik mấy ng vô nói chiện giả tạo nha,tính hơi thẳng nên giả tạo ko thik 0933//22//38//37

Back | Send Email to Mỹ Mỹ (ID: 1440520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.