Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432988 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nhan kiet
 nhan kiet - ID: 1432988
 Name:  nhan kiet
 IP & Posted by:  42.112.154.173 on May 8, 2018 at 4:26am
 Updated by:  August 14, 2018 at 7:02am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  binh duong,long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên kỹ thu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm người phù hợp để tiến tới hôn nhân
 Free Time:  nghe nhạc, đọc sách
 I Am:  trầm tính, biet lang nghe va chia se
 Looking For:  vui vẻ, có cá tính, cam thong va chia se

Back | Send Email to nhan kiet (ID: 1432988)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.