Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1428220 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sen Đá
 Sen Đá - ID: 1428220
 Name:  Sen Đá
 IP & Posted by:  113.185.12.176 on February 23, 2018 at 11:30pm
 Updated by:  February 24, 2018 at 1:12am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm 1 hướng đi để xây dựng mái ấm hạnh phúc
 Free Time:  Xem phim,đi dạo
 I Am:  Bình thường thôi,vui vẽ,hoà đồng
 Looking For:  Bình thường thôi,tốt bụng,hoà đồng,giàu lòng vị tha

Back | Send Email to Sen Đá (ID: 1428220)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.