Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Leo Đen
 Leo Đen - ID: 1425831
 Name:  Leo Đen
 IP & Posted by:  47.203.49.140 on January 17, 2018 at 7:33pm
 Updated by:  November 22, 2018 at 4:56pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Pinellas park
 State/Province:  Florida
 Zip:  33781
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Handy man
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được 1 người cùng sở thích và biết điều/biết chuyện.
 Free Time:  Thuộc Tuỳ vào cảm giác và cảm hứng.
 I Am:  Thích nấu ăn, nghe nhạc ,coi nhạc,đi Phượt ,làm từ thiện hay là giúp ai cần giúp
 Looking For:  Kiếm được 1 người cùng sở thích và tánh tình giống nhau quan trọng là cùng đạo và có tấm lòng vị tha

Back | Send Email to Leo Đen (ID: 1425831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.