Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424283 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh Tuân

 Anh Tuân - ID: 1424283
 Name:  Anh Tuân
 IP & Posted by:  27.75.43.243 on December 25, 2017 at 11:31pm
 Updated by:  January 2, 2018 at 10:52pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công việc làm ăn, tìm người phù hợp kết hôn.
 Free Time:  Đọc sách, Thiền, Yoga, Du lịch, làm từ thiện, mua sắm
 I Am:  Nhận hậu, biết cư xử, tôn trọng lẻ phải thích sự thật, thẳng tính, ghét giả dối, nói xạo, biết giúp đỡ mọi người miền nam
 Looking For:  Phụ nữ hiền lành, tử tế, biết giá trị nhân cách, có đạo đức, biết lẻ phải, có ý định lập gia đình, không đùa đòi ăn chơi, nghiêm túc trong tình cảm.

Back | Send Email to Anh Tuân (ID: 1424283)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.