Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422034 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong
 Phuong - ID: 1422034
 Name:  Phuong
 IP & Posted by:  14.183.67.9 on November 23, 2017 at 3:21pm
 Updated by:  November 23, 2017 at 8:43pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  vn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  di lam
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Bạn Độc Thân chân thành và nghiêm túc .
 Free Time:  xem tivi nghe tin tức .
 I Am:  đơn giản hoa đồng .
 Looking For:  Tìm Một Người Bạn độc thân chân thành nghiêm túc_ cung hợp nhau.. cùng chia sẻ vui buồn. đc/ phuongvn1069@gmail.com.

Back | Send Email to Phuong (ID: 1422034)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.