Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420139 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nam Nguyen - ID: 1420139
 Name:  Nam Nguyen
 IP & Posted by:  91.43.5.14 on October 30, 2017 at 3:12pm
 Updated by:  December 2, 2017 at 10:48pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Leipzig
 Zip:  04129
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống đầy đủ, tự do, hạnh phúc, tôn trọng và được tôn trọng
 Free Time:  Đi dạo, đi bơi, đàn và hát
 I Am:  :-) Khá tự hào về mình và hy vọng nhiều những gì mình hướng tới
 Looking For:  Phụ nữ đẹp từ tầm hồn, yêu thương và chân thanh

Back | Send Email to Nam Nguyen (ID: 1420139)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.