Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419543 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to gia nguyen

 gia nguyen - ID: 1419543
 Name:  gia nguyen
 IP & Posted by:  64.233.173.20 on October 24, 2017 at 9:43pm
 Updated by:  January 2, 2018 at 9:32pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  lam tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm 1 nguoi có thể đi dến hôn nhân và k đùa giỡn ... là nguoi có thể lo lắng quan tâm gia dinh yêu thuong vợ con... là nguoi cùng nhau chia sẽ vui buồn.. cũng nhau xây dựng gia đinh hạnh phúc.
 I Am:  thẵng thắng.. k thích dùa giỡn ...thich trẻ con ...
 Looking For:  tim bạn lịch sự ,biết yêu thương quan tâm lo lắng ... k quan trọng tuổi .sdt 0906536591

Back | Send Email to gia nguyen (ID: 1419543)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.