Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419232 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minhchau

 Minhchau - ID: 1419232
 Name:  Minhchau
 IP & Posted by:  115.73.253.161 on October 20, 2017 at 8:45pm
 Updated by:  November 7, 2017 at 9:06pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Trà Vinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người mình hiểu và hiểu mình, trân trọng tình cảm hiện tại
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, du lịch
 I Am:  Cũng vui vẻ, cũng hoà đồng , cũng hơi nóng tính, túm lại là dễ gần mà khó ưa....
 Looking For:  Cao 170, vui vẻ , hoà đồng

Back | Send Email to Minhchau (ID: 1419232)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.