Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418484 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyên thảo

 Nguyên thảo - ID: 1418484
 Name:  Nguyên thảo
 IP & Posted by:  112.197.240.144 on October 11, 2017 at 5:09am
 Updated by:  October 14, 2017 at 9:49am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Make up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Together to share
 Free Time:  Làm những việc cảm thấy vui...
 I Am:  Ngoan vừa phải ,hư vừa đủ.không đẹp nhưng đủ thu hút...^.^
 Looking For:  Bình thường nhưng lại ko bình thường...:) man lớn hơn thảo tàm 11 tuổi trở xuống nha, vì một vìa lý do tế nhị nên thảo phai noi ro ràng như vậy ,các man nao ko vừa y co thể bỏ qua profile của thảo...thanks all

Back | Send Email to Nguyên thảo (ID: 1418484)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.