Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jacqueline Tran

 Jacqueline Tran - ID: 1418124
 Name:  Jacqueline Tran
 IP & Posted by:  104.58.134.149 on October 6, 2017 at 9:07am
 Updated by:  November 28, 2017 at 11:18pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  san antonio
 State/Province:  Texas
 Zip:  79258
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chỉ muốn nói rằng trái tim không phải vườn tược 😖, nên ai bước vô mà nhắm đầu tư không khả thì xin nhẹ nhàng bước ra chứ đừng đào bới 😠. Gia chủ dọn lại rất mệt và rất buồn
 Free Time:  Mình yêu nhau bình yên nhé anh😉😉
 I Am:  Có những khi tốn cả đời người để nhận ra 1 người nhưng đôi khi chỉ tốn 5 phút cũng đủ thấu hiểu 1 người...
 Looking For:  không phải người sinh năm 1975☺️☺️

Back | Send Email to Jacqueline Tran (ID: 1418124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.