Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418018 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc minh

 Ngoc minh - ID: 1418018
 Name:  Ngoc minh
 IP & Posted by:  113.180.20.131 on October 5, 2017 at 2:40am
 Updated by:  October 30, 2017 at 7:09am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Soc trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cho cha mẹ cuộc sống tốt hơn
 Free Time:  Doc sach, nghe nhac, du lịch
 I Am:  Tôi là 1 bà mẹ độc thân. Điều tôi ao ước là có 1 gia đình thuộc về tôi , yêu thương tôi và con trai , tôi hy vọng có thể cho cha mẹ tôi cuộc sống vui vẻ
 Looking For:  Người có thể chấp nhận tôi và yêu thương con trai tôi

Back | Send Email to Ngoc minh (ID: 1418018)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.