Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thư Thư

 Thư Thư - ID: 1416364
 Name:  Thư Thư
 IP & Posted by:  183.81.9.67 on September 13, 2017 at 3:40am
 Updated by:  August 29, 2018 at 2:45am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  1 mối quan hệ nghiêm túc
 Free Time:  Đi dạo nơi yên tĩnh nhất
 I Am:  Hihi
 Looking For:  Hãy chung tay làm nên việc ý nghĩa

Back | Send Email to Thư Thư (ID: 1416364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.