Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414895 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Bích

 Ngọc Bích - ID: 1414895
 Name:  Ngọc Bích
 IP & Posted by:  116.102.44.219 on August 26, 2017 at 1:36am
 Updated by:  August 26, 2017 at 9:50pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thẩm mỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống cuộc đời ý nghĩa
 Free Time:  Nghe nhạc , coi phim và chat voi bạn bè
 I Am:  Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
 Looking For:  Một người biết yêu thuong và biết chia sẻ

Back | Send Email to Ngọc Bích (ID: 1414895)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.