Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413583 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Danh Ái Như

 Danh Ái Như - ID: 1413583
 Name:  Danh Ái Như
 IP & Posted by:  183.81.9.65 on August 10, 2017 at 7:09pm
 Updated by:  October 12, 2017 at 8:50pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sóc Trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tạo lập sự nghiệp nhanh nhất có thể
 Free Time:  Học tiếng anh và tập gym, nghe nhạc
 I Am:  Vui vẻ hào đồng, thích du lịch và tải nghiệm
 Looking For:  Chưng chạc, vui vẻ hoà đồng và cưng bạn gái

Back | Send Email to Danh Ái Như (ID: 1413583)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.