Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406391 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to SY
 SY - ID: 1406391
 Name:  SY
 IP & Posted by:  123.20.56.251 on May 24, 2017 at 1:14am
 Updated by:  September 6, 2017 at 7:47pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không.
 I Am:  Sự thẳng tính từ anh có thể làm mất lòng người đối diện nếu họ nhạy cảm
 Looking For:  Em sẽ không tìm thấy được người hiểu mình muốn gì. Thay vào đó, em có thể thấy được điều họ muốn để dung hòa mà sống, sống bền.

Back | Send Email to SY (ID: 1406391)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.