Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399672 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huỳnh Thắng

 Huỳnh Thắng - ID: 1399672
 Name:  Huỳnh Thắng
 IP & Posted by:  115.79.201.119 on February 26, 2017 at 11:43pm
 Updated by:  December 6, 2017 at 9:16pm
 Gender:  Gay
 Age:  39
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn Phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn hạn: Làm tốt những gì có thể Dài hạn: Đạt được những gì mình mong muốn.
 Free Time:  Nghe nhạc, cafe, lai rai, thể thao...
 I Am:  Vui tính, chân thật, tình cảm...
 Looking For:  Tất cả các bạn dưới 40 tuổi, kín đáo. có thể em ail cho tôi, tôi sẽ trả lời email sớm nhất đến các bạn thangwinwin@yahoo.com. xin cảm ơn!

Back | Send Email to Huỳnh Thắng (ID: 1399672)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.