Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397927 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm1Mái ấm

 Tìm1Mái ấm - ID: 1397927
 Name:  Tìm1Mái ấm
 IP & Posted by:  123.23.60.112 on February 5, 2017 at 2:52am
 Updated by:  February 18, 2018 at 8:15pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thất nghiêp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm Bạn tên Trần Văn Hùng khoảng 50 _ 55t sống tại California USA có 1 con trai bgio khoảng 15t_16t
 I Am:  Tôi Thẳng thắng vui vẻ dể gần ghét nhất sự chờ đợi.toi sống voi gia đình tôi đã li di và có 1 baby girl đang sống cùng tôi.. ....
 Looking For:  Tìm Bạn tên Trần Văn Hùng khoảng 50 _ 55t sống tại California USA có 1 con trai bgiơ khoảng 15t_ 16t... Nếu ko phải xin đừng vào nhắn tin làm mất thời gian... viber hoặc zalo 012 1716 6677...thanks.. Mong a và hy vọng sẽ găp lại a mywebsites....

Back | Send Email to Tìm1Mái ấm (ID: 1397927)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.