Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1392491 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to HẠ YêN
 HẠ YêN - ID: 1392491
 Name:  HẠ YêN
 IP & Posted by:  112.197.225.251 on December 3, 2016 at 7:07am
 Updated by:  October 21, 2017 at 9:33pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  PG
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Zalo: 0961598252
 I Am:  Mình sẽ tạm biệt cái trang vietsingel này vì 1 lý do duy nhất là mỗi lần lên thì đã đập ngay vào mắt chữ GIỐNG CÁI. Cảm thấy rất bực bội vì bị thiếu tôn trọng và phân biệt đối xử. Tại sao không phải là Nữ mà là giống cái? Tại sao Nam thì để Nam giới mà nữ thì lại là giống cái? Admin trang web này là ai vậy? Học tới lớp mấy nghỉ? Có biết giống cái là từ dùng để chỉ giới tính động vật không? Hay cố tình để như vậy?
 Looking For:  

Back | Send Email to HẠ YêN (ID: 1392491)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.