Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370940 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê ngọc

 Lê ngọc - ID: 1370940
 Name:  Lê ngọc
 IP & Posted by:  171.248.169.96 on April 2, 2016 at 6:14pm
 Updated by:  January 2, 2018 at 7:56pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng phấn đấu để có một tương lai mới
 Free Time:   make-up,chở con trai đi chơi
 I Am:  Thích tự do,gét bị gò bó.không thích bị lợi dụng, cũng chẳng thích lợi dụng ai,thích 1cuộc sống mà không có sự toan tính.
 Looking For:  Một người nghiem túc, chửng chạt,hiểu chuyen,biết phấn đấu vì tương lai,không phân biệt là nam hay nữ, miễn sao hợp tính, trò chuyện vui vẻ là được

Back | Send Email to Lê ngọc (ID: 1370940)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.