Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370629 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vivien

 Vivien - ID: 1370629
 Name:  Vivien
 IP & Posted by:  118.69.28.77 on March 30, 2016 at 8:03am
 Updated by:  June 19, 2018 at 2:31am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng gặp được ngừơi tốt bụng để kết hôn
 Looking For:  Man Sinh năm 1984- 1975, là ngừơi đàn ông hiền, tốt bụng, quí trọng tình cảm gia đình... (tìm hiểu nhiều thêm sau). Cùng suy nghĩ đang hy vọng nhờ VS có thể tìm một nửa còn lại để lập gia đình, xây dựng tổ ấm cùng nhau. E chỉ mong muốn gặp ngừoi chưa 1 lần đỗ vỡ hôn nhân ( vì e không muốn là nạn nhân tiếp theo đâu ạ. E xin lỗi!)

Back | Send Email to Vivien (ID: 1370629)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.