Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1366882 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Hương

 Mai Hương - ID: 1366882
 Name:  Mai Hương
 IP & Posted by:  171.233.182.78 on February 20, 2016 at 6:41am
 Updated by:  February 20, 2016 at 10:45pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ, có ích cho xã hội
 Free Time:  đọc báo, nghe nhạc, du lịch
 I Am:  vui tính, hòa đồng...
 Looking For:  người cùng mục tiêu

Back | Send Email to Mai Hương (ID: 1366882)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.