Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1361361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sol
 Sol - ID: 1361361
 Name:  Sol
 IP & Posted by:  123.20.223.197 on December 22, 2015 at 4:30am
 Updated by:  October 12, 2017 at 8:46pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm mỗi mục tiêu khác nhau, nhưng mục tiêu chính vẫn là tình và tiền.
 Free Time:  Làm bất cứ việc gì mình thích và muốn.
 I Am:  Hay nhận xét và góp ý về e nhé. eluonmuonobena yh cham com cham vn
 Looking For:  Vui ve, rộng lượng, bao dung và dễ nhìn.

Back | Send Email to Sol (ID: 1361361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.