Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1356690 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mi Ann

 Mi Ann - ID: 1356690
 Name:  Mi Ann
 IP & Posted by:  116.106.71.50 on November 4, 2015 at 3:18am
 Updated by:  January 18, 2018 at 12:17am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh Vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm ox để ổn định cuộc sống sau này ( ưu tiên người hoa nha) ai muốn làm quen vào facebook https://www.facebook.com/luu.anh.100 add friend nha.
 Free Time:  shopping, xem phim, dao phố...
 I Am:  vui tính,hoà nhã và hoạt bát...
 Looking For:  thông minh, biết chăm sóc và quan tâm bạn gái ( ưu tiên người hoa nha!)

Back | Send Email to Mi Ann (ID: 1356690)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.