Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1355799 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NẮNG chiỀU
 NẮNG chiỀU - ID: 1355799
 Name:  NẮNG chiỀU
 IP & Posted by:  123.21.192.144 on October 27, 2015 at 1:20am
 Updated by:  May 5, 2018 at 11:33pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌM BẠN ĐỜI, BẠN TRI KỶ
 Free Time:  ĐỌC TIN TỨC BÁO CHÍ KHOA HỌC ĐỜI SỐNG VUI CƯỜI
 I Am:  CỞI MỞ, VUI VẺ CHÂN THẬT TRONG TÌNH BẠN
 Looking For:  NHỮNG NGƯỜI GIỐNG NHƯ TÔI

Back | Send Email to NẮNG chiỀU (ID: 1355799)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.