Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1345661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm honey
 Tìm honey - ID: 1345661
 Name:  Tìm honey
 IP & Posted by:  118.69.107.25 on July 28, 2015 at 12:38am
 Updated by:  March 31, 2018 at 9:10pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Buôn ma thuôt
 State/Province:  Northwest Territories
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đúng người và kết hôn
 Free Time:  Nấu ăn,làm những điều mình thích,chăm sóc gia đình
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng rất thích học nấu ăn,làm bánh,la người trầm tính,đôi khi lại vô tư quá,ghét miệng lưỡi
 Looking For:  Người thật tốt,tin tưởng vào gia đình,thật thà ,vui ve, biết tôn trọng người khác,Ko bất lịch sự,yêu thuong va trân trọng mọi thứ không một hai hai.hai bốn tám,chín hai chín tám

Back | Send Email to Tìm honey (ID: 1345661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.