Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1338486 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhàn Diệu
 Nhàn Diệu - ID: 1338486
 Name:  Nhàn Diệu
 IP & Posted by:  113.184.101.18 on May 27, 2015 at 9:28pm
 Updated by:  May 28, 2015 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  An Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trao đổi học tập, chia sẻ trong cuộc sống
 Free Time:  Đi chùa tụng kinh, xem tivi, làm việc có ích cho xã hội
 I Am:  trung thực, thẳng thắn, có hiểu biết và người biết thông cảm cho người khác, lắng nghe và chia sẻ
 Looking For:  Lớn tuổi, có đạo đức, có trách nhiệm và có cuộc sống ổn định, thành thật

Back | Send Email to Nhàn Diệu (ID: 1338486)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.