Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1217226 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to vanson

 vanson - ID: 1217226
 Name:  vanson
 IP & Posted by:  113.170.53.154 on May 27, 2013 at 8:45am
 Updated by:  February 2, 2018 at 12:28am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tại công việc kinh doanh thu nhập ổn định
 Free Time:  Tập thể thao, đọc sách báo, đi thăm bạn bè
 I Am:  Không hút thuốc, không cà phê, biết lắng nghe, rất cầu tiến ,có lối sống dơn giản và biết yêu thương người khác.
 Looking For:  Tìm một nửa còn lại của mình. Kết bạn qua zalo 016 88 048 531

Back | Send Email to vanson (ID: 1217226)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.