Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1195987 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thi Anh
 Thi Anh - ID: 1195987
 Name:  Thi Anh
 IP & Posted by:  113.185.6.141 on February 21, 2013 at 9:10am
 Updated by:  November 25, 2016 at 6:09am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vinh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Human Resources
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Lập hội từ thiện hoặc nhóm từ thiện
 Free Time:  Ngủ lấy sức cho công việc, viếng chùa, du lịch miền sông nước, nghe nhạc vàng (những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh,Y Phụng)
 I Am:  Yêu gia đình, người của gia đình
 Looking For:  Tìm người lớn tuổi cùng hoàn cảnh hôn nhân,tôn trọng tín ngưỡng Phật giáo,trách nhiệm,hi sinh, yêu thương và có đạo đức

Back | Send Email to Thi Anh (ID: 1195987)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.