Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1095586 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to boy taiwan
 boy taiwan - ID: 1095586
 Name:  boy taiwan
 IP & Posted by:  123.21.17.81 on December 25, 2011 at 5:07pm
 Updated by:  October 13, 2016 at 8:55pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Taipei
 Country:  Taiwan
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Business
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim Bạn Chat va chia sẽ niềm vui buồn trong cuộc sống.
 Free Time:  Xem Phim, Nghe nhạc, Đi uống Cafe, du lịch,
 I Am:  giãn dị, hoà đồng, thích giao kết bằng hữu,
 Looking For:  Nam nữ đều được, miễn là biết chia sẽ với nhau về vui buồn, nhất là phải chân thành.

Back | Send Email to boy taiwan (ID: 1095586)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.